» رادیو میموسا Mimosa c5c

رادیو میموسا Mimosa c5c

رادیو میموسا Mimosa c5c به طور خاص برای مدیریت بک‌هول دوربرد (PTP)، پیوندهای GigaPoP نقطه به چند نقطه (PTMP) و پیوندهای PTMP MicroPoP که توسط پوشش گیاهی مختل شده‌اند، طراحی شده است. C5c توانایی تبادل دیتا تا حجم 700Mbps با استاندارد 802.11ac تا مدلاسیون 256 QAM را در فرکانس 4900 الی 6400 را دارد و از قابلیت های اساسی این محصول میتوان در بسیاری از مناطقی که آلودگی فرکانس در کانل 5 گیگ زیاد در فرکانس 6 گیگ با آنتن مناسب است استفاده کرد، این رادیو با تمامی آنتن های بازار سازگاری دارد فقط دقت شود اگر از فرکانس 6400 این دستگاه میخواهید استفاده کنید آنتی که تهیه میکنید در بازه 6500 عملکرد خوبی داشته باشد .

ادامه مطلب

فرم ارسال نظر